Nieuws

Algemene ledenvergadering maandag 4 maart

Geplaatst door Jacob de Jong (jacob) op Feb 18 2019
Nieuws >>

 

Op maandagavond 04 maart 2019 a.s. wordt de jaarlijkse algemene leden­verga­dering gehouden in Kantine van de Korfbalclub te Dronten. Adres Educalaan 39.

Aanvang is 20.00 uur Koffie en oranjekoek staan klaar!

AGENDA

 

1.  Opening

2.  Mededelingen/ingekomen stukken/ledenmutaties

3.  Notulen jaarvergadering 2018

4.  Jaarverslag 2018

5.  Overzicht financiën 2018

6. Verslag kascommissie:   Arjen Staphorsius en Henk Bloemsma

    Benoeming nieuw lid kascommissie, aftredend Arjen Staphorsius 

7.  Begroting 2019

8.  Wedstrijdagenda 2019 voor regio en FBA

9.  Evaluatie FBA seizoen

10  Prijsuitreiking en evaluatie competitiekaatsen 2018

11.  KNKB aangelegenheden

12.  Evaluatie Jubileum 2018 KV Flevoland 50 jaar.

13.  Rondvraag

 

Het bestuur hoopt u allen te mogen begroeten!

Laatst vernieuwd: Feb 18 2019 om 12:57 PM

Terug