Bestuur

Voorzitter

De voorzitter van kaatsvereniging Flevoland is Jouke de Jong. Hij heeft begin 2002 deze taak op zich genomen. Sinds 1998 is hij lid van de vereniging.

Jouke is geboren en opgegroeid in Zweins alwaar hij de beginselen van het kaatsen heeft geleerd tijdens het competitiekaatsen bij KV Klaas Boorsma. Vergeten mag echter niet worden dat meester Fokkema van de openbare basisschool te Peins eveneens een grote rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van het kaatsen bij Jouke en vele andere scholieren uit Peins en Zweins. Al snel is Jouke gaan kaatsen bij de KNKB. Eerst als welp en daarna als schooljongen en jongenskaatser. Het winnen van de Freule in 1988 is het sportieve hoogtepunt in zijn kaatsperiode bij de KNKB.

Secretaris

De secretaris van kaatsvereniging Flevoland is Sieger Siderius. Hij vervult deze rol al sinds 2000 met veel plezier. Sieger is al sinds 1981 lid van de vereniging.  

Sieger is geboren en opgegroeid in Dronrijp en is aldaar in aanraking gekomen met het kaatsen op de basisschool. Overdag kaatsen op het schoolplein en ’s avonds op het kaatsveld. Sieger is rond zijn 14e jaar gestopt met kaatsen en nooit actief geweest op de KNKB wedstrijden. Hij is pas weer begonnen met kaatsen toen hij in aanraking kwam met kaatsvereniging Flevoland. 

Penningmeester

De penningmeester van kaatsvereniging Flevoland is Kees Sikkema. Kees is een van de oprichters van de vereniging die zijn ontstaan vindt in 1968. Kees vervult ook meteen vanaf de oprichting van de vereniging de rol van penningmeester en hij doet dit met veel passie.  

Kees is geboren en opgegroeid in Wijnaldum en is aldaar in aanraking gekomen met het kaatsen. Er werd in Kees zijn jeugd door de week veel gekaatst op het schoolplein en verder op zondagmorgen op het kaatsveld. Veelal was de Harlinger jeugd de tegenstander. Ook kaatsten ze veel met zachte bal op straat en op het schoolplein van de VGLO in Harlingen.

Kees heeft als jongenskaatser met KNKB wedstrijden meegedaan en op de Freule het dorp Wijnaldum vertegenwoordigd.

In 1965 is Kees op 21 jarige leeftijd naar de Flevopolder verhuisd en daar in 1968 samen met twee andere fanatieke kaatsers de kaatsvereniging Flevoland opgericht. Een jaar later hadden ze al rond de 20 leden.