Nieuwsbrief MEI/JUNI 2024

Door

Uitnodiging Midzomeravond Ledenpartij

Deze was gepland op 25 juni maar door omstandigheden heeft het bestuur gemeend deze partij een week eerder te organiseren en dan wel met de zachte bal, zoals afgesproken op de jaarvergadering.

Dus op dinsdagavond 18 juni houden wij onze Midzomeravond ledenpartij iedereen van harte uitgenodigd om deel te nemen. Wij beginnen om 18.00 uur de inleg is € 5.00. Iedereen kan meedoen doordat we met de zachte bal spelen zijn er best wel mensen in jullie omgeving, broers, zussen, vrienden en familie die mee willen doen omdat de drempel wat lager is bij dit gebeuren dus kijk om je heen en nodig uit. Er zijn altijd mensen die nieuwsgierig zijn naar kaatsen hoe of wat???

Opgave is mogelijk tot maandag 17 juni 19.00 uur. Leuke prijzen en kransen voor de winnaars. Koffie, hapje en drankje zijn aanwezig op het veld. We maken er een gezellige zachte kaatsavond met prima sportieve sfeer. Opgave op het veld tijdens de competitie of bij Sieger of Kees 0623528730 of 0321-313161

Uitslag FBA kaatspartij Dronten

Mooie kaats dag met 22 spelers op de lijst en de weergoden waren met ons, geen regen. Ook was er een prijswinnaar die de gewonnen etenswaren niet op prijs stelde en ze op het parkeerterrein deponeerde. Jammer toch!!!

A klasse: 1ste prijs Marinus Grond en Siebren Feenstra

2de de Jong en prijs Jouke de Jong, Jelle de Jong en Johan Keijser

B klasse: 1ste prijs Gerben Staphorsius en Sieger Siderius

2de prijs: Marten Korf, Piet Bierma en Gradus Alkema

FBA agenda

22 juni FBA Alkmaar Jubileum aanvang 11.00uur   DEL A en B klasse

Van de penningmeester

Aan alle leden; hartelijk dank voor de vlotte betaling van de contributie dit jaar, iedereen heeft betaald!  Zo kan de penningmeester ook weer door met alle geplande uitgaven en die zijn er nogal wat.