2de Nieuwsbrief juli 2019 KV FLEVOLAND

Door

Zoals we gewend zijn in de week van de PC kaatsen we op een andere avond DE DONDERAVOND:

IN PLAATS VAN DINSDAGAVOND 30 juli KAATSEN WIJ NU OP DE DONDERDAGAVOND 1AUG OM 19.00 UUR. Neiprate en keatse!!!!

Mededelingen:

Kees Sikkema heeft 2 PC kaarten Bolwerktribune beschikbaar , je kunt bellen wie eerst komt wie eerst maalt.  Tel: 0321- 313161

Er is nog kaatskleding beschikbaar voor de leden die geen kaatskleding heeft  of leden met kapotte spullen kunnen contact opnemen met  Kees Sikkema op bovenstaand tel nummer.

Uitnodiging:

Op 24 augustus wordt de Worstpartij gekaatst  alle leden zijn van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen. Traditioneel zal er om worstpakketten gekaatst worden en voor de bovenslagen komen er ook worsten beschikbaar.  Geef je op en zet het in je agenda.

Opgave bij Sieger en Kees: 0321- 322419 of 313161.

Uitslagen Midzomeravondpartij:

 1. Klasse  1ste Gerben en Arjen Staphorsius met elk 21 punten
  Derde was Hielke Miedema met 17 punten
 2. Klasse   1ste Geert Dijkstra met 21 punten, 2de Piet Bierma 17     punten en derde was Jelle de Jong met 16 punten.

  FBA wedstrijdkalender,

   17 augustus:   Wageningen FBA del alle cat.

   31 augustus:   Den Haag FBA afd. en del alle cat.

  14  september:  Hank Dussen FBA vrije formatie en Del alle cat.

  28  september:  Snertpartij Beverwijk  del alle cat.  Voor degene die gaan, spannende  PC toegewenst en tot ziens op onze competitieavond van 3 augustus en ledenpartij op 2 sept in Dronten.                              HET BESTUUR.