Nieuwsbrief juni 2019 KV FLEVOLAND

Door

Nieuwsbrief juni 2019 KV FLEVOLAND

Attentie Belangrijke mededeling:

De Midzomeravondpartij is door verschillende afmeldingen van deelnemers verzet naar een week later dus op 2 juli. De leden die op de lijst staan en zich niet afgemeld hebben blijven op de lijst staan. Zie ook onderstaande uitnodiging, we rekenen ook op meer deelname nu.  Opgave a.s. dinsdag op het veld of via een belletje.

Uitnodiging ledenpartij:

Op dinsdagavond 2 juli aanvang 18.00 is onze jaarlijkse Midzomeravond ledenpartij op veld zeven achter de Korfbalkantine.

Iedereen van harte welkom, kransen en mooie prijzen zijn er, nu de deelnemers nog en die hoeven alleen maar een goed humeur en sportieve inzet mee te nemen.  Koffie, fris en broodje aanwezig.

Opgave kan tijdens competitie avonden of telefonisch bij Kees of Sieger 0321- 313161 0f 322419 tot maandagavond 24 juni 19.00uur.

Prijswinnaar elders: op de FBA wedstrijd in Groningen heeft Siebren Feenstra een eerste prijs behaald. Er waren twee deelnemers aanwezig van KV Flevoland. Siebren van harte gefeliciteerd een knappe prestatie.

Vereniging en FBA activiteiten in Mei.

Dinsdag     2   juli   Dronten Midzomeravondpartij A en B 18.00 uur.

Zaterdag    29 juni  Alkmaar Jubileumpartij 75 jaar DEL  A en B

Zaterdag    17 aug  Wageningen DEL A en B Zaterdag    31 aug  Den Haag Afdeling en  DEL A en B