Nieuwsbrief mei 2019 KV FLEVOLAND

Door

Uitnodiging ledenpartij:

Op dinsdagavond 25 juni om 18.00 is onze jaarlijkse Midzomeravond ledenpartij op veld zeven achter de Korfbalkantine.

Iedereen van harte welkom, kransen en mooie prijzen zijn er, nu de deelnemers nog en die hoeven alleen maar een goed humeur en sportieve inzet mee te nemen.  Koffie, fris en broodje aanwezig.

Opgave kan tijdens competitie avonden of telefonisch bij Kees of Sieger  0321- 313161 0f 322419 tot maandagavond 24 juni 19.00uur.

Uitslag FBA partij in Dronten op 18 mei,

Prachtig kaats weer en een mooi glad veld waren de voorbode voor een fijne kaats dag en dat bleek ook. Klasse A en B met elk 4 partuur die een kleine competitie kaatsten.  Spannende partijen vooral in de B klasse waarvan er drie in 5-5 eindigden. De A klasse kende een wat ander verloop, daar kwam Siebren in de laatste ronde alleen te staan door blessures van zijn maten. Dat was uiteraard jammer en gaf wel een beetje een vertekend beeld van de uitslagen in de A klasse.

Uitslag:

A kl.1 Wybren van der Woud, Bertus Bootsma, Melanie van der Mossel.        2. Kees Adema, Arjen Staphorsius, Henk Bloemsma.

B kl. 1. Auck Boersma, Geert Dijkstra, Nynke Brandsma. 

        2. Gerben Staphorsius, Sieger Siderius, Wieteke de Jong.

Vereniging en FBA activiteiten in Mei.

Zaterdag    01 juni Amsterdam Afdeling FBA en Del alle categorie├źn

Zaterdag    15 juni Groningen DEL alle categorie├źn

Dinsdag     25 juni Dronten Midzomeravondpartij A en B 18.00 uur. Zaterdag    29 juni Alkmaar Jubileumpartij 75 jaar DEL  A en B