Nieuwsbrief juni 2018

Door

Rectificatie:
Op de jaarvergadering van dit jaar hebben wij gezamenlijk besloten dit jaar de Jeu de Pilote wedstrijd in juni te houden i.pl.v. september. Dit is niet waar er wordt ook op de laatste competitie dag Jue de Pilote gespeeld met nazit.

Verslag/Uitslagen Jubileum partij:

Het is een prachtige dag geworden met de burgemeester op bezoek die ons nieuwe logo heeft onthult en Sjoerd Feenstra die met een prachtig gedicht de DEI aankondigde en ons allemaal opriep de strijd aan te gaan. Mooi kaatsweer niet te warm maar droog en publiek veel familieleden en kennissen hebben de wedstrijd bijgewoond. Na de prijs uitreiking een gezellige BBQ met muziek van Jan Doeksen en Sjoerd Feenstra die met ons allen de tiid troch giet. Het verleden en heden en de leden zo nu en dan op de hak nam. Prachtige retoriek en veel hilarische sketches ook met beeld en geluid. Sjoerd oogste veel waardering voor dit optreden en werd namens alle aanwezigen bedankt door de voorzitter die dit ook benadrukte met een presentje voor Sjoerd. Alle kaatsers/aanwezigen die deze dag tot een succes hebben gemaakt hartelijk dank hiervoor en op naar het volgend jubileum.

Uitslagen wedstrijd A Klasse

1e prijs 2e prijs
Hielke Miedema Ludy Limburg
Theo Boortsma Gerben Staphorsius
Piet Bierma Ridsert Weitenberg


Uitslagen wedstrijd B Klasse

1e prijs 2e prijs 3e prijs
Ane Zijlstra Sieger Siderius Jan Veenstra
Albert Bootsma Johannes Wybenga Geert Dijkstra
Tom Twerda Douwe Kuperus Wieteke de Jong

Note; Theo is geblesseerd uitgevallen hier is Gerrit Sytsema de laatste eersten voor ingevallen hiervoor onze hartelijk dank.