Nieuwsbrief April 2020

Door

Nieuwsbrief KV FLEVOLAND APRIL 2020

Verleden jaar hadden we de eerste competitieavond er al weer opzitten. Nu is het uitzien naar de verlossende woorden wanneer we weer aan de bak kunnen op het veld en binnen de FBA en ook voor de 50+ en 55+ kaatsers in Friesland.

Rutte en KNKB zijn hierin leidend en die volgen we dan ook trouw.

Voorlopig moeten we het nog rustig aandoen en geduld hebben. Als we deze zomer nog mogen kaatsen dan zullen we  ook direct alle leden informeren, de lijst met speeldata is dan leidend met misschien een  mutatie of ingelaste ledenpartij.

We hebben gemeend een belrondje langs alle leden te doen, dit om even contact te hebben want we ontmoeten, kaatsen en praten niet met elkaar sinds we gebonden zijn aan huis voor het grootste gedeelte van de dagen.

Dit gebaar werd door de leden gewaardeerd gezien de reacties bij het contact en gelukkig geen directe corona gevallen gemeld. Wel zijn er in een paar gevallen bij families ziektes van andere aard geconstateerd en deze staan onder behandeling. Wij wensen ze daarbij veel sterkte en succes met de kuren en behandelingen die ze moeten ondergaan.

Verder zijn er een aantal dingen te vermelden van of door de leden:

Klaasje Schotanus had nog een paar dagen voordat ze met pensioen kon toen ik belde. Ze werkte thuis en kon door de corona situatie ook niet passend afscheid nemen.  Wij wensen haar in ieder geval veel plezier toe en een mooie invulling van haar vrije tijd.

Folkert vd Schaaf is door een ongevalletje  geblesseerd aan enkel en voet en heeft een tijd stil moeten zitten vanwege het gips en de blessure. Hij is nu weer voorzichtig aan het lopen al is het met moeite en voor zo ver mogelijk ook nog onder behandeling bij de Fysio. Beterschap en voorspoedig herstel toegewenst.

Dominicus Jorna heeft een knieoperatie moeten ondergaan, het gaat goed maar is nog revaliderend. Ook beterschap en sterkte met de knie.

Hendrik Visbeek is opgenomen in een verpleeg tehuis in Meppel. Het gaat goed met hem en hij is erg tevreden over de verpleging daar. Heeft vaak nog een kaatsbal in de hand  waar hij dan wat mee speelt en op zijn manier is dat ook therapie.

Johannes Wybenga heeft nog een kaatswant te koop, weinig gebruikt en zo goed als nieuw. Prijs € 50,- euro. Telefoon 0321-849400

Ander nieuws;

De PC Commissie heeft besloten dat de PC verplaatst is naar  30 september 2020 als de verordeningen inzake Corona het toelaten natuurlijk. We zullen zien.

Pieter Breuker heeft een interessant  kaatsboek geschreven ;

Nieuw boek van kaatshistoricus Pieter Breuker

Pieter Breuker kaatshistoricus heeft een nieuw boek geschreven. Titel van het boek heet “Van Parijs tot Pyeongchang ” en  omvat twee delen met de Olympische Zomer- en Winterspelen als rode draad.

Klik even de site van het Kaatsmuseum aan voor meer nieuws en daar is het ook te bestellen.

Kosten € 20.00 ex kosten opsturen, zeer de moeite waard.

Verzoek van de penningmeester,

Oproep om de contributie voor het jaar 2020 te voldoen.

Deze is € 25,- euro. Het bedrag kan worden overgemaakt op de rekening van de Rabobank.

Rek nr. NL61RABO0112561055 t.n.v. KV Flevoland

Kransringen graag weer bij Kees of Sieger inleveren.

Bij voorbaat dank!

Hopelijk komen we in de volgende nieuwsbrief met beter nieuws, dat we kunnen of mogen kaatsen. Dan ook de gebruikelijke kaatsagenda weer meer de Leden – en FBA wedstrijden.

Het bestuur wenst iedereen in gezin en familie veel gezondheid en beterschap daar waar nodig.

Het belangrijkste is in deze tijd,  blijf gezond en oant sjen!