Nieuwsbrief mei 2020

Door

Eindelijk weer een balletje slaan, we kunnen weer los!

Uitnodiging kaatstraining:

Op dinsdagavond 2 juni om 19.00 kunnen wij weer op veld 7 kaatsen, alle leden van harte welkom.

Wij hebben  toestemming van de Gemeente Dronten gekregen om onze kaatstraining van dit seizoen weer op te pakken.

Na indienen van een protocol waar wij als vereniging aangeven hoe wij de voorzorgmaatregelen t.a.v. Corona willen organiseren, toepassen en handhaven is er groen licht gegeven om onze activiteiten weer op te pakken, na een lange tijd van stil zitten. Ook het protocol opgesteld door de KNKB om tot kaatsen te kunnen komen is hierin meegenomen.

Onder één voorwaarde dat de leden die aan het kaatsen gaan deelnemen zich conformeren aan het protocol dat door de vereniging is opgesteld. Wij rekenen op jullie medewerking in dezen.

Protocol KV Flevoland:

Deelnemende leden dienen zich te houden aan de volgende regels:

 1. Men houdt 1.5 meter afstand van elkaar
 2. Men dient met gewassen en schone gewassen handen en  sportkleren op de training te komen
 3. Bij aankomst op de training dient men de handen te ontsmetten met de aanwezige Gel die hiervoor bestemd is
 4. De kaatsballen en kaatshandschoenen worden ook ontsmet vooraf en na de training.
 5. De door bestuur aangewezen toezichthouder zal een geel hesje dragen   en er op toezien dat de regels van het protocol worden nageleefd.  
 6. Er zal geen publiek worden toegelaten tot de training
 7. De afmetingen tussen aangelegde perken zal minimaal 1,5 meter     bedragen ( perken worden aangelegd met kaatslijnen en kunnen naar eigen inzicht op elke afstand gelegd worden) 
 8. Deelnemers in het veld zien er op toe dat de afstand met de medesporter altijd 1,5 meter bedraagt.  
 9. Protocol is bekend gemaakt aan alle leden 
 10.  Leden zijn ingelicht dat in geval van gezondheidsklachten men niet op de training wordt toegelaten en verzocht wordt niet te komen naar de training en de quarantaine periode van 14 dagen in acht te nemen. 
 11. Voor zover niet genoemd is ook het protocol en regels van de KNKB leidend voor de uitvoering van de training

Het is even wennen  maar als we de regels in acht nemen kunnen we de hele zomer weer kaatsen. Ook de welbekende zin geld nog steeds:       

          Je doet het niet alleen voor  jezelf maar ook voor de ander.

Nieuws van de FBA :

Alle FBA wedstrijden zijn tot 1 september op geschort. Afgelopen maandag is er een korte video vergadering gehouden. Daar zijn de verenigingen gevraagd of ze bereid waren om in september of oktober een FBA wedstrijd te organiseren. Dronten is bereid om op 5 september op basis van beschikbaarheid van speelveld de ledenpartij om te zetten in een FBA partij. Ook de reeds geplande wedstrijden van Hank Dussen en de Snertpartij gaan door. De andere verenigingen gaven aan  dit voldoende te vinden en geen plannen hadden om iets te organiseren. Oktober vond men te veel een risico vanwege het weer.

Agenda FBA :       

5   september  2020 FBA partij DEL alle cat.

12 september  2020 FBA partij DEL alle cat. en vrije formatie

26 september  2020 Snertpartij DEL alle cat.

Dit natuurlijk op basis van toestemming van RIVM en Kabinet en KNKB om weer vanaf 1 september  wedstrijden te mogen organiseren.

Adres:
Er is gevraagd naar het adres van Hendrik Visbeek die in de verzorgingshuis in Steenwijk zit.

Hendrik Visbeek Oyershoeve 1 Zonnekamp afd. Schoener- Oost 8831XR Steenwijk

Oproep penningmeester:
Vriendelijk verzoek aan de leden die nog geen contributie 2020 hebben betaald dit alsnog te doen op bovenstaand rekeningnummer.