Nieuwsbrief april 2024

Door

Helaas moesten we wegens slechte weersomstandigheden de start van het kaatsseizoen een week uitstellen, maar a.s. dinsdagavond is het weerbericht positiever dus de bal en de keatser komt oant it keatsen ta.

Op dinsdagavond 30 april 2024 giet it oan, allegeare wolkom op het kaatsveld, aanvang 19.00 uur.

Uitnodiging FBA partij DEL A en B Klasse in Dronten

Op zaterdag 25 mei FBA-kaatsen aanvang 11 uur. Inloop vanaf 10.30 we verwachten wel van onze leden hulp bij het leggen van de lijnen en aankleding van het kaatsveld dus kom wat eerder alstublieft.

Wij zijn ervan af 9.00 uur s’ morgens.

Dagindeling: veld leggen, inloop 10.30 en vanaf 11.00 uur kaatsen daarna de, prijsuitreikingen, gezellig samenzijn in of bij de kantine.

Opgave via de KNKB-site, tot en met dinsdagavond 21 mei 20.00 uur.

Iedereen van harte welkom, we verwachten veel deelname. (zie ook poster)

It wurd wer in moaie keatsdei!

Agenda KV Flevoland en FBA

11 mei: Hilversum   FBA DEL A en B

25 mei: Dronten      FBA DEL A en B 

  8 juni: Amsterdam FBA DEL A en B

22 juni: Alkmaar      FBA  DEL en Afdeling let op dit is een jubileum partij

25 juni: Dronten Midzomeravondpartij met zachte bal

Verzoek van de penningmeester: er zijn nog enkelen die de jaarlijkse contributie

van € 25.00 euro nog moeten voldoen op de bankrekening van de Rabobank. NL69RABO0112561055.

Zijn er nog kransringen in uw bezit dan graag die inleveren bij Kees Sikkema, bij voorbaat dank.