Nieuwsbrief maart 2024 KV Flevoland

Door

Uitnodiging: Op dinsdagavond 23 april 2024 start de veldcompetitie op veld 7 achter de Korfbalkantine. Wij hopen natuurlijk op een mooie zomer met veel deelnemers zowel aan de veldcompetitie als ook aan de FBA – en ledenpartijen.

Iedereen van harte welkom en mocht je buren, kennissen of vrienden hebben die nieuwsgierig zijn naar wat kaatsen is en een keer mee willen doen, iedereen is van harte welkom.

Dus tot ziens allemaal op het kaatsveld, aanvang 19.00 uur.

Bijzondere wedstrijden:

Deze zomer is de Midzomeravondpartij op 25 juni een wedstrijd met de zachte bal. Op de jaarvergadering werd unaniem ingestemd met het voorstel van het bestuur deze ledenpartij met de zachte bal te spelen. Maak het mee en kaats mee, ook voor mensen die een hekel aan die harde bal een mogelijkheid om nu mee te doen.

FBA speciaal op 22 juni is de FBA-wedstrijd in Alkmaar en dat is een jubileum partij de vereniging Alcmaria viert dan haar 80 jarige bestaan. Mogelijkheid is dat we die dag ook daar met de zachte bal spelen. Meedoen hoe dan ook is zeker de moeite waard. Zet deze wedstrijden alvast in de agenda.

De jaarvergadering heeft plaats gevonden op 4 maart in de kantine van de Korfbalvereniging. Goede opkomst 10 leden incl. bestuur. De agenda werd vlot afgewerkt na de toespraak van de voorzitter. Alle leden waren zeer waarderend over de FBA jubileumpartij in Dronten en het verdere verloop van het jubileumjaar van de FBA. Het voorstel om op de Midzomeravondpartij te spelen met de zachte bal werd door de vergadering aangenomen. Veel leden hadden al positieve ervaringen met het spelen van de zachte bal dit tot wat verbazing van het bestuur.

Agenda KV Flevoland en FBA

23 april Start veldcompetitie KV Flevoland  19.00 uur

11 Mei: Hilversum FBA  DEL A en B Klasse Geen 50+ meer in Hilversum

25 mei: Dronten    FBA  DEL A en B Klasse

Spelen in A en B klasse wel afhankelijk van opgave deelnemende kaatsers!

Verzoek van de penningmeester de jaarlijkse contributie van 25 euro over te maken op bovenstaande bankrekening van de Rabobank. Bij voorbaat dank.

Ook de kransringen van de afgelopen zomer gewonnen kransen graag bij Kees in leveren en dat zijn er nogal wat gewonnen door de KV Flevoland leden!