Nieuwsbrief februari 2022

Door

Kaatsvereniging Flevoland 

Correspondentieadres:                                                                       

De Schagense Snees 8                                                                    Bank: RABOBANK Dronten 

8252 KM  Dronten                                                                              Rekeningnummer bank: NL61RABO0112561055 

Telefoonnummer: 0321-322419                                                       Emailsecr. sieg-sid@hotmail.com 

WWW.KVFLEVOLAND.NL 

                                    

 

Nieuwsbrief februari 2022 KV FLEVOLAND 

Jaarvergadering 

De jaarvergadering gaat door op 7 maart 2022 in de kantine van de Korfbalclub. Jaarstukken van 2021 vind in de bijlages van deze mail. Iedereen van harte uitgenodigd, wij hopen op een grote opkomst.  

Aanvang 20.00 uur. Koffie en oranjekoek staat klaar.  

Zaalkaatsen  

Wieringerwerf  zaterdag 25 februari aanvang 10 uur 

Franeker          woensdag  16  februari 55+ aanvang 9.50 

Over meerijden even contact opnemen met Kees of Sieger 

Bijzondere activiteit oproep nieuwsbrief januari 

Nog een aantal vrijwilligers nodig om de tien vol te maken.   

Het gaat om opruimen van zwerfafval langs de oevers van de Randmeren. Gevraagd: minimaal 10 mensen per vereniging om op zaterdagochtend 5 maart  van 9.00 tot 12.00 helpen op te ruimen.  

Herinnering 

KNKB nieuws:  Hiel Fryslan Keatst 

Op zaterdag 18 juni is er een kaatsjubileumdag in het kader van het 125 jarig bestaan van de KNKB. Hou je agenda voor die dag vrij!!! 

Jubileumwedstrijd: 

In 2022 bestaat de KNKB 125 jaar. In het kader hiervan is besloten om op 18 juni 2022 een dag ‘Hiel Fryslân Keatst’ te houden. De invulling van deze dag (jubileum cup) komt er als volgt uit te zien: 

In elke regio wordt voor alle jeugdcategorieën en heren en dames senioren een D.E.L. wedstrijd georganiseerd waar KNKB- en regio/verenigingskaatsers tegelijk aan deel nemen in een A/B klasse. De partuursamenstelling zal bestaan uit een A,B en C maat. 

Na afloop van het seizoen zal er een finaledag op 17 september georganiseerd worden waarbij de winnaars van elke regio en categorie het tegen elkaar opnemen. De locatie hiervan is nog niet bekend.