Nieuwsbrief januari 2022

Door

Nieuwsbrief januari 2022 KV FLEVOLAND 

Bijzondere activiteit 

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen en meteen is daar ook al een mogelijkheid aangeboden door de Gemeente Dronten om de clubkas te spekken. ( zie ook de Flevopost  in week nr 3) 

Het gaat om opruimen van zwerfafval langs de oevers van de Randmeren. Gevraagd: minimaal 10 mensen per vereniging om op zaterdagochtend 5 maart  van 9.00 tot 12.00 helpen op te ruimen. Gemeente Dronten stelt hiervoor € 100,00 voor de clubkas beschikbaar.  

Contact persoon Sieger Siderius graag jullie opgave via de app of telefoon 0321-322419. Er staan al 5 mensen op de lijst dus deelname is bijna rond, wij rekenen op jullie.  

Jaarvergadering 

De jaarvergadering hopen we te kunnen houden op 7 maart 2022 in de kantine van de Korfbalclub. Jaarstukken volgen komende maand per mail. Reserveer de datum alvast in jullie agenda.  

Zaalkaatsen  

Wieringerwerf  zaterdag 29 januari aanvang 10 uur 

Franeker          woensdag  2 februari 55+ aanvang 9.50 

Over meerijden even contact opnemen met Kees of Sieger 

KNKB nieuws:  Hiel Fryslan Keatst 

Op zaterdag 18 juni is er een kaatsjubileumdag in het kader van het 125 jarig bestaan van de KNKB. Hou je agenda voor die dag vrij!!! 

Jubileumwedstrijd: 

In 2022 bestaat de KNKB 125 jaar. In het kader hiervan is besloten om op 18 juni 2022 een dag ‘Hiel Fryslân Keatst’ te houden. De invulling van deze dag (jubileum cup) komt er als volgt uit te zien: 

In elke regio wordt voor alle jeugdcategorieën en heren en dames senioren een D.E.L. wedstrijd georganiseerd waar KNKB- en regio/verenigingskaatsers tegelijk aan deel nemen in een A/B klasse. De partuursamenstelling zal bestaan uit een A,B en C maat. 

Na afloop van het seizoen zal er een finaledag op 17 september georganiseerd worden waarbij de winnaars van elke regio en categorie het tegen elkaar opnemen. De locatie hiervan is nog niet bekend.