Nieuwsbrief mei 2022

Door

Kaatsvereniging Flevoland 

Correspondentieadres:                                                                       

De Schagense Snees 8                                                                    Bank: RABOBANK Dronten 

8252 KM  Dronten                                                                              Rekeningnummer bank: NL61RABO0112561055 

Telefoonnummer: 0321-322419                                                       Emailsecr. sieg-sid@hotmail.com 

WWW.KVFLEVOLAND.NL 

                                    

                                    

Nieuws brief mei 2022 KV FLEVOLAND 

Uitnodiging Midzomeravondpartij in Dronten:  Del in A en B klasse> 

Op dinsdagavond precies op de langste dag van het jaar 21 juni, organiseren wij de Midzomeravondpartij. Als de deelname in beide klassen voldoende is er een A en B competitie, dus wie kaatsen kan doet mee. Uiteraard zijn er weer prijzen en kransen te winnen. Opgave bij Kees of Sieger 0321-313161 of 322419 of op het veld tijdens de competitieavond.  

We willen graag om 18.00 beginnen om niet al te laat te eindigen, graag jullie medewerking. Voor nat en droog wordt gezorgd, komt allen.  

Verslag en uitslagen FBA partij op zaterdag 21 mei 

Met een zonnetje niet al te warm weer en een strakke wind zijn we aan de wedstrijddag begonnen. Vier partuur in de afdeling en vier partuur ook in de A en B die bij elkaar gezet waren. Er werd fel gekaatst om de punten en soms was er even discussie om de punten en de stand. Ook de opslag had soms moeite met de harde wind om de goede richting naar het perk te vinden. Al met al een mooie en sportieve kaatsdag op veld 7 in Dronten.  

Uitslag Afdeling: 

1ste prijs Hilversum met Chris Wierstra, Jort Oving en Marinus Grond 

2de prijs  Amsterdam met Kees Adema, Thomas Frietema en Tim Bartels  

Uitslag A en B competitie: 

1ste prijs Jouke de Jong, Sieger Siderius en Gerrit Sijtsema 

2de prijs Marten Korf, Gerben Staphorsius en Berend Smit 

Nieuw lid; 

Deze maand mogen we welkom heten ons nieuw lid van KV Flevoland 

 Rob Deinum. Hij is deze maand naar Dronten verhuisd en meteen ook lid van onze kaats vereniging geworden. Rob is een fervent kaatser en neemt vaak deel aan de FBA wedstrijden in den lande, vanwaar wij hem ook kennen. Van harte welkom Rob en veel kaatsplezier toegewenst binnen onze vereniging.  

Vereniging en FBA activiteiten in Mei. 

Zaterdag    04 juni Alkmaar Del A en B klasse 

Zaterdag    11 juni Amsterdam Del A en B klasse 

Zaterdag    09 juli Groningen Del A en B klasse   

Het bestuur!