Nieuwsbrief juli-augustus 2022

Door

Kaatsvereniging Flevoland  

Correspondentieadres:                                                                       

De Schagense Snees 8                                                                    Bank: RABOBANK Dronten 

8252 KM  Dronten                                                                              Rekeningnummer bank: NL61RABO0112561055 

Telefoonnummer: 0321-322419                                                       Emailsecr. sieg-sid@hotmail.com 

WWW.KVFLEVOLAND.NL 

                                    

 Nieuwsbrief  juli /augustus 2022 KV FLEVOLAND 

Mededeling: 

De competitieavond is in deze PC week zoals gebruikelijk verplaatst naar de donderdagavond 4 augustus om 19.00. 

Iedereen van welkom om te kaatsen en na te praten over de PC. 

In de week van de Freule is er normaal op de dinsdagavond competitie kaatsen op het veld in Dronten. 

Uitnodiging: 

Op 27 augustus  staat weer onze leden Worstpartij op de agenda, deze  

is dit keer een gewone ledenpartij, niet zoals de 2 voorgaande jaren een FBA partij. Wel proberen we kaatsers uit te nodigen uit omringende verenigingen om de deelname wat op te krikken. Dus ook de leden kunnen kaatsers, familie of bekenden vragen om mee te doen.  

Iedereen van harte uitgenodigd om op 27 augustus mee te kaatsen, als het even kan in DEL cat. A en B. 

Opgave bij Sieger en Kees: 0321- 322419 of 313161 of via de Flevolandse  app.  

FBA wedstrijdkalender, 

13 aug Wageningen 11.00 uur DEL A en B  

03 sept Den Haag 11.00uur  DEL A en B  

10 september Hank Dussen 11.00 uur DEL A en B + vrije formatie? 

24  september:  Snertpartij Beverwijk  10.00 del A en B  

Oproep aan de leden, kaats zoveel mogelijk mee, laat de organiserende verenigingen niet in de kou staan.   

Mededeling: Kees Sikkema heeft een Bolwerktribune kaart over voor op de PC. Liefhebbers kunnen bellen 0321-313161 

                            HET BESTUUR.