Nieuwsbrief juli-augustus EXTRA

Door

Kaatsvereniging Flevoland  

Correspondentieadres:                                                                       

De Schagense Snees 8                                                                    Bank: RABOBANK Dronten 

8252 KM  Dronten                                                                              Rekeningnummer bank: NL61RABO0112561055 

Telefoonnummer: 0321-322419                                                       Emailsecr. sieg-sid@hotmail.com 

WWW.KVFLEVOLAND.NL 

                                    

2de Nieuwsbrief  juli /augustus 2022 KV FLEVOLAND  

Mededeling: 

De FBA heeft de wedstrijd van a.s. zaterdag 13 augustus verplaatst van Wageningen naar Hank Dussen. 

Er is een DEL van A en B en er zal een Afdelingswedstrijd geformeerd worden bij voldoende deelname.  

Opgave is dezelfde op de KNKB site of tot donderdag 17.00 op nummer 06-41558041of via de mail willem.rienks@rom3d.nl 

Uitnodiging: 

Op 27 augustus  staat weer onze leden Worstpartij op de agenda, deze  

is dit keer een gewone ledenpartij, niet zoals de 2 voorgaande jaren een FBA partij. Wel proberen we kaatsers uit te nodigen uit omringende verenigingen om de deelname wat op te krikken. Dus ook de leden kunnen kaatsers, familie of bekenden vragen om mee te doen.  

Iedereen van harte uitgenodigd om op 27 augustus mee te kaatsen, als het even kan in DEL cat. A en B. 

Opgave bij Sieger en Kees: 0321- 322419 of 313161 of via de Flevolandse  app.  

FBA wedstrijdkalender, 

13 aug Hank Dussen cq Wageningen 11.00 uur DEL A en B + Afdeling 

03 sept Den Haag 11.00uur  DEL A en B  

10 september Hank Dussen 11.00 uur DEL A en B  

24  september:  Snertpartij Beverwijk  10.00 del A en B  

Oproep aan de leden, kaats zoveel mogelijk mee, laat de organiserende verenigingen niet in de kou staan.