Nieuwsbrief november 2020

Door

Zaalkaatsen Wieringerwerf

Helaas de wedstrijden gaan voorlopig niet door, iedereen weet waarom. Ook het 55+kaatsen is op de lange baan geschoven, jammer want zo wordt het wel een hele stille winter wat kaatsen betreft. Als er nieuws is en verbetering in de situatie dan krijgen jullie dat direct te horen.

Jaarvergadering,

Deze vergadering is op de lange baan geschoven, toch moeten wij als bestuur daar nog wat aan doen want de jaarstukken, jaarverslag, notulen en financiƫn liggen er nog en zijn niet goed gekeurd door de leden.

Wij willen deze toch nog even de revue laten passeren door de stukken nogmaals aan jullie toe te sturen. Zijn er vragen of opmerkingen aangaande deze stukken dan kunnen jullie reageren via de mail.

De kascommissie heeft de kas gecontroleerd en in orde bevonden en vraagt dan ook aan de leden hier mee in te stemmen en decharge te verlenen aan de penningmeester. De instemming en goedkeuring van de jaarstukken mag door te reageren. Als wij als bestuur echter geen reacties krijgen op de jaarstukken en financiƫn zijn die bij dezen goed gekeurd.

Ook vragen wij hierbij een nieuw kascommissie lid anders zit volgend jaar Gerben Staphorsius alleen, omdat Henk Bloemsma aftredend is. Henk bedankt voor de zitting van 2 jaar in de kascommissie. Nieuw lid graag aanmelden bij de secretaris.

Trekking van de Grote Clubactie loterij is op 10 december dus hou de krant en website www.clubactie.nl goed in de gaten op 11december.

Krans(en) gewonnen afgelopen zomer, ringen graag inleveren bij Kees Sikkema.