Nieuwsbrief december 2020

Door

Nieuwsbrief december 2020 KV FLEVOLAND

In Memoriam Serp Vormeer op 18 december jl overleden op 92 jarige leeftijd.

Serp was een kaatser die je graag op een ledenpartij in je partuur zag staan. Sterke voorinse en hij liet niet gauw een bal lopen in het tussenspel. Groot liefhebber van het kaatsspel, sloeg eigenlijk nooit een partij over als het even kon was hij er. Ook  bij het 55+ kaatsen was hij een trouwe deelnemer, ondanks de rijtijden vanuit Apeldoorn.

Een sportman in hart en nieren wat ook zijn professie was, sportleraar. Zo beoefende hij verschillende sporten waaronder het schaatsen, drie elfstedenkruisjes een trochzetter dus en op hoge leeftijd nog actief.

We zullen hem blijven herinneren als een vriendelijk en sportief man, waar je ook buiten de lijnen fijn mee kon praten.

Hij rust in vrede.

De Trekking van de Grote Clubactie heeft enkele prijzen opgeleverd, iedereen die loten in zijn bezit kan deze checken door op de site te kijken: www.clubactie.nl  en dan de prijs via aanwijzingen te verzilveren.

Ondanks alle belemmeringen zijn wij als bestuur toch tevreden met wat wij aan competitiekaatsen nog hebben kunnen organiseren, plus een FBA partij begin september die ook een record aan deelnemers  kende. Eindstand veldcompetitie: 1.Gerben Staphorsius 59 punten  2. Sjoerd Feenstra 55 punten  3. Siebren Feenstra  53 punten.

Noflike krystdagen en folle lok en sounens yn’t nije jier 2021!!!

Hoopjende dat we sonder beperkingen wer libje en keatse kinne.

Dat de partijen der wer binne wer wy graech hinne wolle as keatser of as leafhebbers op it fjild te stean en it mei te meitsjen! 

It bestuur