Nieuwsbrief maart 2021

Door

Beste leden, verleden jaar moesten wij jullie bericht doen dat het veldkaatsen voorlopig niet door kon gaan vanwege de Corona.  

Dit jaar staan we er iets beter voor, alhoewel ook niet als de derde golf definitief doorzet zijn we weer net zo ver als verleden jaar. Wel is er een lichtpuntje als we allemaal of voor het grootste gedeelte geënt zijn tegen die tijd is er zo is de verwachting ook meer vrij gegeven wat activiteiten aangaat. We zullen zien. 

Wij hebben als bestuur gemeend de kaatsagenda gewoon op te moeten stellen, ondanks alle restricties. Wie weet wat voor ontwikkelingen er plaats vinden tussen nu en 20 april de eerst geplande veldcompetitie avond. Misschien te optimistisch   maar we kunnen altijd uitstellen en daar krijgen jullie dan tijdig bericht van.  

Uitnodiging: Op 20 april 2021 onder voorbehoud, begint onze veldcompetitie weer. Wij hebben er zin en we hopen ook alle leden. Na de winter zonder zaal nu het veld weer op dat is toch net als de koeien weer voor het eerst de wei in gaan toch. Daarom iedereen van harte welkom op de eerste en volgende veldcompetitie avonden. Zie in de bijlage de kaatsagenda van KV Flevoland. Plaats: veld zes of zeven van ASVD aan de Educalaan, entree Korfbalclub. Oant sjen. 

De jaarvergadering zoals iedereen wel heeft begrepen kan dit jaar ook niet doorgaan. Daarom op identieke wijze net zoals verleden jaar krijgen jullie de jaarstukken met jaarverslag en financiën, begroting  en andere zaken toegestuurd.  

Op of aanmerkingen of zaken van redactionele aard, vragen kunnen binnen een termijn van 4 weken ingediend worden en daar zal dan op gereageerd worden in de nieuwsbrief van mei. Zijn er na vier weken geen reacties op de jaarstukken binnen gekomen dan zijn ze ondergoedkeuring gepasseerd en aangenomen.  

Ziekeboeg; Siebe vd Zee is ernstig ziek, hij heeft te kampen met kortademigheid en is daardoor gedwongen het rustig aan te doen.  

Verzoek van de penningmeester de jaarlijkse contributie over te maken op de bankrekening van KV Flevoland bij de Rabobank. Bij voorbaat dank.