Nieuwsbrief april 2021

Door

Zoals jullie al in de nieuwsbrief van KNKB hebben kunnen lezen is het in de kaatswereld nog erg rustig, vanwege de regels en protocollen waaraan voldaan moeten worden. KNKB stelt ook alle wedstrijden tot begin juni voorlopig uit.  

Het leek ons als bestuur dan ook beter om de veldcompetitie nog even uit te stellen. Ook gezien de derde golf die nu op zijn hoogte punt is momenteel, lijkt het ons niet verstandig om te gaan kaatsen. 

We hebben een betere kans met minder beperkingen als we op 11 mei de veldcompetitie opstarten. Dat is in feite ook maar 2 keer niet kaatsen omdat er op 4 mei niet gekaatst wordt.   

Dus onder voorbehoud gaan we op 11 mei weer de wei in en we hopen jullie allemaal te mogen begroeten.  

Na 4 mei krijgen jullie protocol en regels waar we ons dan aan moeten houden en over het doorgaan van de veldcompetitie op 11 mei. Hopelijk zijn we dan voor het merendeel ook ingeënt.  

Ook de geplande FBA wedstrijden in mei gaan niet door en worden zoveel mogelijk naar een andere datum verzet. 

De FBA wedstrijd in Amsterdam in verplaatst naar  van 5 juni naar 12 juni. Alkmaar blijft voorlopig staan op 19 juni.  

Verzoek van de penningmeester, 

Degene die de contributie voor het jaar 2021 nog niet hebben voldaan. Graag overmaken op onderstaande bankrekening. Bij voorbaat dank!  

Het bedrag € 25,- kan worden overgemaakt op de rekening van de Rabobank.  

Rek nr. NL61RABO0112561055 t.n.v. KV Flevoland. 

Kransringen graag weer bij Kees of Sieger inleveren.  

Oant sjen en bliuw sûn!