Nieuwsbrief mei 2021

Door

Start Veldcompetitie 

Onder voorbehoud gaan we op 11 mei weer de wei in en we hopen jullie allemaal te mogen begroeten. Dat stond in de nieuwsbrief van april.  

Inderdaad we hebben groen licht gekregen van de Gemeente Dronten om de training/veldcompetitie weer op te starten. Nog wel aangepast, hier en daar maar dat hoeft geen probleem te wezen. Het protocol staat in de bijlage van deze nieuwsbrief, iedereen wordt geacht deze voor het begin van de training gelezen te hebben. Graag wel opgeven voor de eerste keer of je komt, is ook een nieuwe regel. Dan voor de volgende weken kan dat gewoon op het veld mondeling na afloop van de training. 

Laten we weer met frisse moed beginnen, een maand eerder dan verleden jaar, dat is dan de winst alweer.  

Op dinsdag 11 mei om 18.45 op veld 6 of 7 dat moeten we nog even bekijken, we weten niet hoe de velden er voor staan.  

FBA nieuws 

Zoals al vermeld was gaan de FBA wedstrijden in mei 2021 niet door en de FBA wedstrijd van Amsterdam is verschoven naar 12 juni en die van Dronten naar zaterdag 4 september. Alkmaar blijft staan op 19 juni. 

Vriendelijk verzoek van de penningmeester; 

Degene die de contributie voor het jaar 2021 nog niet hebben voldaan. Graag overmaken op onderstaande bankrekening, tige tank.  

Het bedrag € 25,- kan worden overgemaakt op de rekening van de Rabobank, Rek nr. NL61RABO0112561055 t.n.v. KV Flevoland. Dank! Oant sjen op tiisdei te joun op it keatsfjild.