Nieuwsbrief juni 2021

Door

Uitnodiging Midzomeravond ledenpartij:

Op dinsdagavond 15 juni 18.00 is onze jaarlijkse Midzomeravond ledenpartij op veld zeven achter de Korfbalkantine.

Het is toegestaan om binnen de eigen vereniging een ledenwedstrijd te organiseren, zodoende kunnen we deze doorlaten gaan.

Iedereen van harte welkom, we verwachten een goede deelname van de eigen leden.  Waarschijnlijk zullen we 2 rondes kaatsen en daarna worden de prijzen uitgereikt die best de moeite waard zullen zijn.  

Koffie, fris en broodjes aanwezig.

Opgave kan tijdens competitie avonden of telefonisch bij Kees of Sieger 0321- 313161 0f 322419  of via de app van Sieger tot maandagavond 14 juni 19.00uur.

A.s. donderdagavond vergadert de FBA over het op starten van de FBA competitie. Zoals het nu staat zal de eerste FBA wedstrijd op zaterdag 10 juli gespeeld worden, in Groningen. Alles hangt ook af van verdere versoepelingen vanuit Den Haag. We houden jullie op de hoogte.

Vereniging en FBA activiteiten in Mei.

Dinsdag     15 juni Dronten Midzomeravondpartij A en B 18.00 uur.

Alle andere FBA  activiteiten worden t.z.t. bekend gemaakt.

Ziekenboeg:

Siebe van de Zee is aan het revalideren van een hartoperatie. De operatie is goed gelukt en hij voelt hem al aardig beter tot dusver.

Voor iedereen de groeten van hem.

Ludy is nog herstellende van een schouderblessure, dat is vervelend want met kaatsen moet even gewacht worden. Beterschap.