Nieuwsbrief juli /augustus 2021

Door

Mededeling:

De competitieavond is in deze PC week zoals gebruikelijk verplaatst naar de donderdagavond 5 augustus om 19.00.

Iedereen van welkom om te kaatsen en na te praten over de PC.

Uitnodiging:

Op 4 september  staat weer onze leden Worstpartij op de agenda, deze is net zoals vorig jaar gewijzigd in een landelijke FBA partij.

Dus iedereen van harte uitgenodigd bij dezen om op 4 september  mee te kaatsen, FBA DEL cat. A en B.

Opgave bij Sieger en Kees: 0321- 322419 of 313161 of op de KNKB site of via de Flevoland app.

Uitslagen Midzomeravondpartij:

Mooie zomeravond goed weer om te kaatsen en dat werd ook gedaan. Gezellig en sportieve avond met dank aan alle deelnemers.

A klasse individueel;
1ste prijs Siebren Feenstra en Jouke de Jong met elk 14 punten
2de prijs Arjen Staphorsius met 12 punten  

B klasse 3 partuur;
1ste prijs Lieuwe Boersma en Geert Dijkstra
2de prijs Jan Veenstra, Sieger Siderius en Jelle de Jong.

FBA wedstrijdkalender,

14 aug Wageningen/ Hilversum 11.00 uur DEL A en B en Afdeling
28 aug Den Haag 11.00uur  DEL A en B en Afdeling
04  september  Dronten 11.00 uur  DEL A en B  
11 september Hank Dussen 11.00 uur DEL A en B + vrije formatie
25  september:  Snertpartij Beverwijk  10.00 del A en B

Oproep aan de leden, kaats mee zoveel mogelijk, laat de organiserende verenigingen niet in de kou staan.                               HET BESTUUR.